Nëse mund të qëndroni pozitiv në një situatë negative, ju fitoni. - Anonim

Nëse mund të qëndroni pozitiv në një situatë negative, ju fitoni. - Anonim

bosh

Nëse mund të qëndroni pozitiv në një situatë negative, ju fitoni.
- Anonim

Ju mund të dëshironi