Jeta është tepër ironike. Duhet trishtuar të dimë se çfarë është lumturia, zhurma për të vlerësuar heshtjen dhe mungesa për të vlerësuar praninë. - Anonim

Jeta është tepër ironike. Duhet trishtuar të dimë se çfarë është lumturia, zhurma për të vlerësuar heshtjen dhe mungesa për të vlerësuar praninë. - Anonim

bosh

Jeta është tepër ironike. Duhet trishtuar të dimë se çfarë është lumturia, zhurma për të vlerësuar heshtjen dhe mungesa për të vlerësuar praninë.
- Anonim

Ju mund të dëshironi