Unë kurrë nuk HUMBONI, FITUAM ose M LESOHEN. - Nelson Mandela

Unë kurrë nuk HUMBONI, FITUAM ose M LESOHEN. - Nelson Mandela

bosh

Unë kurrë nuk HUMBONI, FITUAM ose M LESOHEN.
- Nelson Mandela

Ju mund të dëshironi